Home
Acupunctuur
Homeopathie
Klankmassage-Therapie
VP3-voedingsprogramma
Kosten en vergoeding
  --------------------------
Contact en VP3 bestellen
Nieuws en links
   
   
    sitebouw jdb.nl

Acupunctuur

Acupunctuur (acus = naald, punctum = prik) is een veel toegepaste geneeswijze (vooral in China) waarbij naalden op bepaalde punten in het onderhuids bindweefsel gestoken worden. De werking berust op het principe van onzichtbare banen, in ons lichaam, waarlangs de energieën Yin en Yang lopen. Die onzichtbare banen noemen we meridianen en ieder hoort bij een orgaan. Alle banen bij elkaar vormen een energienetwerk, waarop de acupunctuurpunten liggen. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. De acupuncturist kan met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren.

Yin & Yang
Yin is passief, rustig en vertegenwoordigt de vrouwelijke kracht: donker, kou, vocht en zwelling. Yang is agressief, stimulerend en vertegenwoordigt de mannelijke kracht: licht, warmte, droogte en samentrekking. Deze twee tegengestelde -maar ook elkaar aanvullende krachten- lopen voortdurend in elkaar over, en kunnen uit balans raken. Verstoring van het evenwicht tussen Yin en Yang kan de oorzaak zijn van ziekten en kwalen.

Ooracupunctuur en elektro-acupunctuur
Naast de klassieke acupunctuur en Chinese geneeswijzen, maakt het Centrum voor Medical Wellness ook gebruik van ooracupunctuur en elektro-acupunctuur. Indien nodig, of als een persoon helemaal niet geschikt is voor acupunctuur, wordt de therapie aangevuld met homeopathie, voedingssupplementen en fytotherapie (phytos = plant). Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel westerse- als Chinese kruidenformules.

Lichaamsreiniging
In veel gevallen is het aan te bevelen om voorafgaand aan de acupunctuur het lichaam grondig te reinigen en te ontdoen van afvalstoffen. Daardoor regenereert het lichaam en zijn de effecten van de acupunctuur optimaler. Voor het reinigen van het lichaam gebruikt het Centrum voor Medical Wellness het VP3-voedingsprogramma uit Zwitserland.

Bij iedere behandeling van het Centrum voor Medical Wellness geldt: er wordt er eerst naar de diagnose volgens de westerse geneeskunst gekeken om ernstige aandoeningen uit te sluiten. Zonodig wordt doorverwezen naar de eigen huisarts.