Home
Acupunctuur
Homeopathie
Klankmassage-Therapie
VP3-voedingsprogramma
Kosten en vergoeding
  --------------------------
Contact en VP3 bestellen
Nieuws en links
   
   
    sitebouw jdb.nl

Klankmassage-Therapie volgens Peter Hess*

Klankmassage-Therapie is een ontwikkelde methode om de trillingen van Klankschalen en Gongs uit Tibet en Nepal op het lichaam over te dragen. Hierbij worden harmonisering en diepte-ontspanning bewerkstelligd, zodat spierspanningen en energieblokkades opgelost kunnen worden.

*Peter Hess (Duitser)
, pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschap, houdt zich sinds 20 jaar bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn veelvoudige klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij zijn succesvolle wetenschappelijk onderbouwde Klankmassage-Therapie.

Werkingsprincipe
De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er golfjes, die zich over het hele water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 80% uit water bestaat.
Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

Wanneer we onderhevig zijn aan disharmonie, kunnen we ons ook heel gespannen en moe voelen. Dan ontbreekt het ons aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping , ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

De hoofdkenmerken van een klankmassage:
- zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
- een toestand van diepe ontspanning bereiken en stress af te bouwen.
- positieve beïnvloeding van het bewustzijn, de creativiteit en    scheppingskracht
- versterking van het zelfgenezend vermogen en de toename van    levensvreugde
- in zijn totaliteit holistisch werkend op lichaam, geest en ziel.

 

De behandeling

Na een kort voorgesprek volgt de klankmassage, waarbij de klankschalen, rond en op het lichaam, door zacht aanslaan op een natuurlijke manier de structuur van vitale lichaamsdelen lostrillen. Daardoor kunnen vastgezette spanningen worden losgelaten. De klankschalen worden op strategische plekken op het lichaam geplaatst en door bewegingen in het auralichaam kan de energiebalans worden hersteld. Na de behandeling is er tijd voor een nagesprek om de ervaringen tijdens de klankmassage mee te delen. Wanneer er een aantal klanksessies nodig zijn om de spanningen of afweer in de verschillende lagen van onze lichaam en geest vrij te maken, spreken we van Klankmassage-Therapie.

Thomas Norbart, arts is aangesloten bij de Europese Beroepsvereniging voor Klankmassage-Therapie.